Quy Chế Thương Mại Điện Tử

Trang thương mại điện tử otisvietnam.vn do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế OTIS Việt Nam (Gọi tắt là OTIS) thực hiện và vận hành.

Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, cửa hàng thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được OTIS cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những điều được quy định bởi OTIS dưới đây.

I. Nguyên tắc chung

Bản Quy chế này ban hành các quy định bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức/nhà cung cấp/đối tác, cá nhân bán hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia sàn giao dịch Thương mại Điện tử otisvietnam.vn (sau đây gọi là “Thương Nhân”) và Otis với mục đích tạo ra một môi trường hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ thông qua website thương mại điện tử.

Mọi hoạt động cung ứng dịch vụ trên otisvietnam.com phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ do Thương Nhân cung cấp trên website.

Bằng việc tham gia giao dịch trên website, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://otisvietnam.vn/ (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

Thông tin về Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là Thành viên trên website https://otisvietnam.vn/ phải minh bạch và chính xác. Thông tin về khuyến mại được đăng tải trên website phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Tất cả các nội dung trong Bản Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thương Nhân khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ quy định pháp luật và nội dung Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT.

II. Tên gọi chung

Tên Miền: Trang thương mại điện tử OTIS được vận hành thông qua tên miền duy nhất là https://otisvietnam.vn/ và do Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế OTIS Việt Nam toàn quyền quản lý và sử dụng.

Định nghĩa chung: Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người mua và người bán đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến. 

Người bán: Là Công Ty Cổ Phần Thương Mại Quốc Tế OTIS Việt Nam.

Người mua: Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng trên OTIS. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: Bao gồm người bán, người mua hàng, đại lý, cộng tác viên và cả khách truy cập Website.